Lễ ký kết Đối tác chiến lược giữa Hệ thống mầm non chuẩn quốc tế PinkyCheek Kids và Trường mầm non An Preschool Mỹ Đình