VỚI TRIẾT LÝ VÀ MÔ HÌNH GIÁO DỤC HƯỚNG TỚI SỰ BỀN CHÍ, CHÚNG TÔI ĐANG TÌM ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIÁO DỤC:

  • GRITSCHOOL: Cho hệ thống trường phổ thông từ cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.
  • PINKYCHEEKKIDS: Cho hệ thống trường mầm non.