Gritschool ký kết với đối tác Newzealand – NZiFocus