TUYỂN SINH LỚP TIỀN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2022 – 2023

Chương trình giáo dục được thiết kế cho 22 tháng học tập và rèn luyện. Nền tảng xây dựng chương trình bắt nguồn từ các giá trị sống được UNESCO công nhận, tâm lý học lứa tuổi từ 0- 5 tuổi, hệ thống các lý thuyết về kỹ năng thế kỷ 21, các nghiên cứu về giáo dục năng lực cảm xúc, chương trình giáo dục lứa tuổi 4,5 của Việt Nam và thế giới…